07/06/2021 14:23:34 438 lượt xem

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tải về tại đây.

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 35
Lượt truy cập hôm nay: 2.203
Lượt truy cập tháng 1: 165.360
Lượt truy cập năm 2022: 165.360
Tổng số lượng truy cập: 986.072