01/11/2021 20:24:41 420 lượt xem

Hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến cấp tiểu học năm học 2021-2022

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Nội dung văn bản

Hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến cấp tiểu học năm học 2021-2022

Số hiệu văn bản

1633/SGDĐT-GDMNTH

Ngày ban hành

20/09/2021

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo

Người ký văn bản

Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Lượt truy cập hôm nay: 766
Lượt truy cập tháng 1: 151.852
Lượt truy cập năm 2022: 151.852
Tổng số lượng truy cập: 972.564