03/10/2021 13:02:25 114 lượt xem

Hướng dẫn về điều kiện, hồ sơ liên quan việc thành lập, cấp phép hoạt động và gia hạn Trung tâm ngoại ngữ, tin học

Nội dung chi tiết theo văn bản đính kèm./.

Nội dung văn bản

Hướng dẫn về điều kiện, hồ sơ liên quan việc thành lập, cấp phép hoạt động và gia hạn Trung tâm ngoại ngữ, tin học

Số hiệu văn bản

1778/HD-SGDĐT

Ngày ban hành

26/9/2018

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Người ký văn bản

Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Lượt truy cập hôm nay: 818
Lượt truy cập tháng 1: 151.852
Lượt truy cập năm 2022: 151.852
Tổng số lượng truy cập: 972.564