14/01/2022 21:12:54 602 lượt xem

Lịch làm việc Tuần 03 - Từ 17/01/2022 đến 23/01/2022

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN

(Tuần 03 - Từ 17/01/2022 đến 23/01/2022)

________________________

Thứ Hai 17/01/2022

Sáng:

1. 8 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Lễ phát động “Tiếp sức đến trường” (P.GDMN và TH chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDMN và TH; Các thành phần theo Công văn triệu tập số 94/SGDĐT-GDMNTH ngày 13/01/2022 của Sở GDĐT; Đại biểu (có thư mời riêng).

* Địa điểm: Trường Tiểu học Bình Thuận (Đường Thủ Khoa Huân, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An).

2. 7 giờ 30, Ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân.

* Địa điểm: Ô số 9, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1. 14 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự họp UBND tỉnh báo cáo về kế hoạch đưa học sinh trở lại học trực tiếp và mua sắm camera phục vụ học trực tuyến.

* Mời dự: Trưởng Phòng: GDMN và TH, GDTrH-TX; đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P.GDMN và TH); đ/c Phạm Anh Dũng (PTP P.GDTrH-TX); đ/c Ngô Thị Hưởng (PTP P.KHTC).

* Địa điểm: Phòng hợp B – UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2. 14 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị tổng kết công tác khoa học và công nghệ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Số 01, đại lộ Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Ba 18/01/2022

Sáng:

1. 7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng trực tiếp công dân.

* Địa điểm: Ô số 9, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

 

2. 8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn thanh tra chuyên ngành Giáo dục tiểu học thành phố Thủ Dầu Một từ ngày 18/01/2022 đến ngày 21/02/2022.

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 06/QĐ-SGDĐT ngày 07/01/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một và các cơ sở Giáo dục tiểu học trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

3. 8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Họp Hội đồng chấm thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2021-2022.

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 20/QĐ-SGDĐT ngày 11/01/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Cơ sở 2 - Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh (số 495, đường 30/4, P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một).

4. 8 giờ 00, Ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra chuyên ngành Giáo dục tiểu học Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một.

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 30/QĐ-SGDĐT ngày 17/01/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một và các cơ sở Giáo dục tiểu học trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

5. 8 giờ 30, Ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P. KHTC) dự Đoàn nghiệm thu thiết bị mẫu trước khi gia công và sản xuất đại trà.

* Địa điểm: Trường Mầm non Họa Mi, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Thủ Dầu Một).

6. 7 giờ 30, Ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân.

* Địa điểm: Ô số 9, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Tư 19/01/2022

Sáng:

1. 8 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội thảo trực tuyến về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục.

* Mời dự: Lãnh đạo phòng: GDTrH-TX, GDMNTH.

* Địa điểm: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2. 8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Ủy ban dân tộc tổ chức.

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3. 8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội thảo trực tuyến giới thiệu bản mẫu SGK môn tiếng Anh lớp 3, lớp 7, lớp 10.

* Mời dự: Lãnh đạo Phòng: GDMN và TH, GDTrH-TX; đ/c Lê Chí Thảo (CV Phòng GDMN và TH); đ/c Nguyễn Minh Trúc Tâm (CV Phòng GDTrH-TX); các thành phần theo Công văn triệu tập số 100/SGDĐT-GDTrHTX ngày 14/01/2022 của Sở GDĐT.

* Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4. 8 giờ 00, Ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT&QLCLGD tổ chức coi thi và chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp Nghề phổ thông khối 12 năm học 2021 - 2022 từ ngày 19/01/2022 đến ngày 20/01/2022.

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 07/QĐ-SGDĐT ngày 07/01/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Cơ sở II - Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một); các Hội đồng coi thi Kỳ thi tốt nghiệp Nghề phổ thông khối 12 năm học 2021 - 2022 theo Quyết định số 07/QĐ-SGDĐT ngày 07/01/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

Chiều:

1. 14 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và Phó Giám đốc: Nguyễn Phương Dung, Nguyễn Văn Phong dự Họp lấy ý kiến tín nhiệm, xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức quản lý (P.TCCB chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Chủ tịch CĐN; Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ Sở; Đ/c Đỗ Văn Cảnh (Chủ tịch CĐCS của Sở GDĐT); Trưởng và Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.

* Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2. 15 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự họp về việc tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (P.TCCB chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Lãnh đạo Phòng: TCCB, KHTC; Giám đốc Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh.

* Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Năm 20/01/2022

Sáng:

1. 7 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi Kỳ thi tốt nghiệp Nghề phổ thông khối 12 năm học 2021 - 2022.

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 08/QĐ-SGDĐT ngày 07/01/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Các Hội đồng coi thi Kỳ thi tốt nghiệp Nghề phổ thông khối 12 năm học 2021 - 2022 theo Quyết định số 07/QĐ-SGDĐT ngày 07/01/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

2. 8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận, công tác dân tộc - tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 (theo Công văn số 596-CV/TU ngày 13/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

* Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3. 8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Lễ khánh thành và Sơ kết học kỳ I năm học 2021 - 2022 tại Trường THCS Cây Trường.

 * Địa điểm: Trường THCS Cây Trường, huyện Bàu Bàng.

4. 7 giờ 30, Ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH-TX dự Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học thành phố Dĩ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa phường Dĩ An (Số 324, đường Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An).

5. 8 giờ 00,  Ủy nhiệm đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KT&QLCLGD) dự Đoàn kiểm tra Đánh giá ngoài công nhận chuẩn Quốc gia và Kiểm định chất lượng giáo dục Trường THCS Chu Văn An.

* Mời dự: Các thành viên có tên trong Quyết định số 1653/QĐ-SGDĐT ngày 08/11/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Trường THCS Chu Văn An, thành phố Thủ Dầu Một.

6. 7 giờ 30, Ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân.

* Địa điểm: Ô số 9, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1. 13 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn kiểm tra tình hình tổ chức hoạt động trực tiếp đối với cơ sở giáo dục Mầm non.

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1877/QĐ-SGDĐT ngày 24/12/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Các cơ sở GDMN và GDTH trên địa bàn huyện: Bắc Tân Uyên, Phú Giáo; Thành phố: Thủ Dầu Một, Thuận An; Thị xã: Tân Uyên, Bến Cát.

2. 13 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Đoàn kiểm tra Đánh giá ngoài công nhận chuẩn Quốc gia và Kiểm định chất lượng giáo dục Trường THCS Phú Cường.

* Mời dự: Các thành viên có tên trong Quyết định số 1319/QĐ-SGDĐT ngày 24/9/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Trường THCS Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một.

Thứ Sáu 21 /01/2022

Sáng:

1. 8 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị Tổng kết Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020.

* Mời dự: Đ/c Phạm Văn Tích (TP P. GDTrH-TX); Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương.

* Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VNPT Bình Dương (số 326, Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một).

2. 8 giờ 30, Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng GDMNTH dự Lễ công nhận Trường TH An Thạnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

* Địa điểm: Trường Tiểu học An Thạnh – TP. Thuận An.

3. 7 giờ 30, Ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân.

* Địa điểm: Ô số 9, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1. 14 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và Phó Giám đốc: Nguyễn Phương Dung, Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở GDĐT năm 2022.

* Mời dự: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở GDĐT (Nữ: Trang phục bộ áo dài; Nam: Âu phục, thắt caravat).

* Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2. 13 giờ 30, Ủy nhiệm đ/c Lê Kim Dung (PTP P. GDTrH-TX) dự Lễ trao quà Tết Nhâm Dần 2022 cho trẻ em mồ côi và người khuyết tật.

* Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

Thứ Bảy 22 /01/2022

Sáng:

8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự trực tuyến giới thiệu ứng dụng Yoot cho công tác hướng nghiệp ở các trường THPT và trung tâm trong tỉnh.

* Mời dự: Đ/c Trương Hải Thanh (PTP P. KT-QLCLGD), các đ/c: Nguyễn Văn Hòa, Đặng Duy Thụy, Vũ Trương Thảo Sương (CV P. GDTrH-TX).

* Địa điểm: Trực tuyến trên phần mềm Zoom.

 

           Bình Dương, ngày  17  tháng 01  năm 2021

TL. GIÁM ĐỐC

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

   Nguyễn Trí Thành

Tệp đính kèm: Lịch làm việc tuần 3

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 43
Lượt truy cập hôm nay: 2.267
Lượt truy cập tháng 1: 165.360
Lượt truy cập năm 2022: 165.360
Tổng số lượng truy cập: 986.072