11/09/2021 20:45:50 23 lượt xem

Lịch làm việc Tuần 38 - Từ 13/9/2021 đến 19/9/2021

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN

(Tuần 38 - Từ 13/9/2021 đến 19/9/2021)

________________________

Thứ Hai 13/9/2021

Chiều:

15 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

Thứ Ba 14/9/2021

Sáng:

1. 8 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự họp trực tuyến triển khai kế hoạch xây dựng bài giảng trên truyền hình cấp trung học phổ thông.

* Mời dự: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTrH-TX, thành phần theo Công văn số 1580/SGDĐT-GDTrHTX ngày 10/9/2021 của Sở GDĐT.

* Địa điểm: Phòng họp 206-Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh (Cơ sở 2-số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

 

2. 9 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí và Tọa đàm trực tiếp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong tình trạng bình thường mới.

* Địa điểm: Hội trường-Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

 

Chiều:

14 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự họp trực tuyến triển khai kế hoạch xây dựng bài giảng trên truyền hình cấp trung học cơ sở và tiểu học.

* Mời dự: Lãnh đạo và chuyên viên: Phòng GDTrH-TX, Phòng GDMN và TH, thành phần theo Công văn số 1580/SGDĐT-GDTrHTX ngày 10/9/2021 của Sở GDĐT.

* Địa điểm: Phòng họp 206-Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh (Cơ sở 2-số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

 

Tối:

20 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Tọa đàm về Kế hoạch phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phương án tổ chức lại sản xuất của doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ; việc lưu thông, đi lại và những nội dung trong trạng thái bình thường mới.

* Địa điểm: Phim trường -Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương (Đường Lê Duẩn, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

 

 Thứ Tư 15/9/2021

Sáng:

1. 7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 tại Trường THPT chuyên Hùng Vương.

* Địa điểm: Trường THPT chuyên Hùng Vương (Số 593, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

 

2. 7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 tại Trường THPT Dĩ An.

* Địa điểm: Trường THPT Dĩ An (Số 04, đường Nguyễn Du, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An).

 

3. 7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 tại Trường TH-THCS-THPT Việt Anh 3.

* Địa điểm: Trường TH-THCS-THPT Việt Anh 3 (Số 208, đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

 

4. 7 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTrH-TX dự Lễ Khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022 tại các trường THPT trong tỉnh.

* Địa điểm: Điểm cầu trực tuyến các trường THPT trong tỉnh.

 

5. 7 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDMN và TH dự Lễ Khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022 tại các trường MN và TH trong tỉnh.

* Địa điểm: Điểm cầu trực tuyến các trường MN và TH trong tỉnh.

 

Chiều:

13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

* Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

 Thứ Năm 16/9/2021

Sáng:

9 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự chương trình Theo dòng thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương.

* Địa điểm: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương.

 

Chiều:

14 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và các Phó Giám đốc dự họp trực tuyến với Lãnh đạo Trường THPT chuyên Hùng Vương về việc xây dựng, kế hoạch, đề án tổ chức dạy song ngữ tại trường chuyên từ năm 2022.

* Mời dự: Trưởng phòng: GDTrH-TX, KHTC, TCCB, KT-QLCLGD; đ/c Nguyễn Minh Trúc Tâm (CV. PGDTrH-TX); Lãnh đạo Trường THPT chuyên Hùng Vương.

* Địa điểm: Phòng họp 206-Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh (Cơ sở II-số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Sáu 17/9/2021

Sáng:

10 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và  Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự họp Tổ kiểm tra việc đầu tư mua sắm liên quan đến Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025.

* Mời dự: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng KHTC.

* Địa điểm: Phòng họp 206-Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh (Cơ sở 2-số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều:

13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và các Phó Giám đốc dự họp giao ban với các phòng thuộc Sở nghe Báo cáo tình hình công tác tháng 08/2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 09/2021 (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Chủ tịch CĐN; Chủ tịch CĐCS của Sở GDĐT; Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT; đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm (PTP. PGDMN và TH); đ/c Phạm Anh Dũng (PTP. PGDTrH-TX), đ/c Trương Hải Thanh (PTP. KT-QLCLGD).

* Địa điểm: Phòng họp 206-Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh (Cơ sở 2-số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

 

       Bình Dương, ngày  13  tháng 9  năm 2021

TL. GIÁM ĐỐC

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

   Nguyễn Trí Thành

Tệp đính kèm:  LỊCH LÀM VIỆC TUẦN  38 

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Lượt truy cập hôm nay: 121
Lượt truy cập tháng 9: 7.038
Lượt truy cập năm 2021: 39.704
Tổng số lượng truy cập: 39.704