06/05/2021 13:23:01 263 lượt xem

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

 

Ghi chú 02/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/03/2021
Người ký Chủ tịch Nguyễn Hoàng Thao
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Tập tin đính kèm

 2021.03.26 - 02-2021-QD-UBND - Chuc nang nhiem vu quyen han co cau So GDDT.pdf

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 34
Lượt truy cập hôm nay: 675
Lượt truy cập tháng 1: 151.852
Lượt truy cập năm 2022: 151.852
Tổng số lượng truy cập: 972.564