16/06/2021 16:04:39 11 lượt xem

Sinh hoạt Ngày pháp luật (01/03/2021): Giới thiệu Luật Thanh niên năm 2020

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Tập tin đính kèm

 Luat Thanh nien nam 2020 (01.03.2021).pptx
 

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Lượt truy cập hôm nay: 199
Lượt truy cập tháng 9: 7.038
Lượt truy cập năm 2021: 39.704
Tổng số lượng truy cập: 39.704