17/06/2021 14:25:19 12 lượt xem

Sinh hoạt Ngày pháp luật (12/04/2021): Giới thiệu một số điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Tập tin đính kèm

45_2019_QH14_Bo luat Lao dong.doc
Mot so diem moi cua Bo luat lao dong nam 2019 (12.04.2021).pptx

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 17
Lượt truy cập hôm nay: 192
Lượt truy cập tháng 9: 7.038
Lượt truy cập năm 2021: 39.704
Tổng số lượng truy cập: 39.704