24/05/2021 09:16:18 20 lượt xem

Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo kiểm tra sát hạch vòng 2

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tài liệu tham khảo nội dung kiểm tra sát hạch phần kiến thức chung đối với thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra sát hạch vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022.

Thí sinh dự tuyển tham khảo nội dung những tài liệu phù hợp với cấp học và vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Nội dung chi tiết xem trong Danh mục tài liệu tham khảo.

Xem Tài liệu tham khảo kiểm tra sát hạch vòng 2 tại đây

 

 

 DANH MUC TAI LIEU THAM KHAO KIEM TRA, SAT HACH VONG 2.pdf

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 20
Lượt truy cập hôm nay: 176
Lượt truy cập tháng 9: 7.038
Lượt truy cập năm 2021: 39.704
Tổng số lượng truy cập: 39.704