01/11/2021 14:13:09 458 lượt xem

Thông báo tạm hoãn việc tổ chức Kỳ thi Học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2021-2022

Nội dung chi tiết đính kèm theo tập tin./.

Nội dung văn bản

Thông báo tạm hoãn việc tổ chức Kỳ thi Học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2021-2022

Số hiệu văn bản

1924/SGDĐT-KTQLCLGD

Ngày ban hành

01/11/2021

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Người ký văn bản

Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 36
Lượt truy cập hôm nay: 842
Lượt truy cập tháng 1: 151.852
Lượt truy cập năm 2022: 151.852
Tổng số lượng truy cập: 972.564