24/11/2021 09:48:25 514 lượt xem

Thông báo về việc thanh tra hành chính Trường THPT Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Nội dung văn bản

Thông báo về việc thanh tra hành chính Trường THPT Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng

Số hiệu văn bản

31/TB-TTr

Ngày ban hành

22/11/2021

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Người ký văn bản

Chánh Thanh tra Đặng Cường Đạo

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 33
Lượt truy cập hôm nay: 2.096
Lượt truy cập tháng 1: 165.360
Lượt truy cập năm 2022: 165.360
Tổng số lượng truy cập: 986.072