07/01/2022 16:52:31 528 lượt xem

Thực hiện tiếp nhận, điều động, chuyển công tác viên chức cho năm học 2022-2023

Thực hiện Công văn số 1351/SNV-CCVC ngày 14/9/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện tiếp nhận, chuyển công tác, điều động đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (kèm theo).

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo các đơn vị thực hiện công tác thuyên chuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo cho năm học 2022-2023 như sau:

- Viên chức chuyển công tác trong tỉnh: Thực hiện theo quy định tại Mục III Công văn số 1351/SNV-CCVC ngày 14/9/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương. Thời gian gửi hồ sơ về cơ quan quản lý trực tiếp theo phân cấp (Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo) từ ngày 01/3/2022 đến ngày 31/3/2022.

- Viên chức chuyển công tác ra ngoài tỉnh: Thực hiện theo quy định tại Mục II Công văn số 1351/SNV-CCVC ngày 14/9/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương. Thời gian gửi hồ sơ về cơ quan quản lý trực tiếp theo phân cấp (Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo) từ ngày 01/3/2022 đến ngày 31/3/2022.

- Tiếp nhận viên chức ngoài tỉnh: Thực hiện theo quy định tại Mục I Công văn số 1351/SNV-CCVC ngày 14/9/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương. Thời gian gửi hồ sơ về cơ quan quản lý trực tiếp theo phân cấp (Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo) từ ngày 15/3/2022 đến ngày 15/4/2022.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến viên chức trong đơn vị biết và thực hiện đúng theo quy định nêu trên./.

Nội dung văn bản

Thực hiện tiếp nhận, điều động, chuyển công tác viên chức cho năm học 2022-2023

Số hiệu văn bản

38/SGDĐT-TCCB

Ngày ban hành

07/01/2022

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Người ký văn bản

Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

1. Công văn số 38/SGDĐT-TCCB

2. Công văn số 1351/SNV-CCVC

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 32
Lượt truy cập hôm nay: 2.249
Lượt truy cập tháng 1: 165.360
Lượt truy cập năm 2022: 165.360
Tổng số lượng truy cập: 986.072