Lịch sử phát triển
21/04/2021 17:33:47 67 lượt xem

Vùng đất Thủ Dầu Một – Bình Dương có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, quân sự, kinh tế ở miền Đông Nam bộ. Đặc biệt qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Thủ Dầu Một – Bình Dương với truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Đảng bộ đã làm nên những chiến công vang dội, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 19
Lượt truy cập hôm nay: 188
Lượt truy cập tháng 9: 7.038
Lượt truy cập năm 2021: 39.704
Tổng số lượng truy cập: 39.704