04/11/2021 08:11:38 299 lượt xem

Tổ chức hoạt động thư viện trong trường tiểu học từ năm học 2021-2022

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

 

Nội dung văn bản

Tổ chức hoạt động thư viện trong trường tiểu học từ năm học 2021-2022

Số hiệu văn bản

1936/SGDĐT-GDMNTH

Ngày ban hành

03/11/2021

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Người ký văn bản

Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Lượt truy cập hôm nay: 642
Lượt truy cập tháng 1: 151.852
Lượt truy cập năm 2022: 151.852
Tổng số lượng truy cập: 972.564