31/05/2021 16:23:29 224 lượt xem

Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./

Công văn 925

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Lượt truy cập hôm nay: 626
Lượt truy cập tháng 1: 151.852
Lượt truy cập năm 2022: 151.852
Tổng số lượng truy cập: 972.564