31/05/2021 16:23:29 47 lượt xem

Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./

Công văn 925

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 12
Lượt truy cập hôm nay: 197
Lượt truy cập tháng 9: 7.038
Lượt truy cập năm 2021: 39.704
Tổng số lượng truy cập: 39.704