07/12/2021 16:09:42 272 lượt xem

Báo cáo về quản lý thông tin bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (Báo cáo TEMIS) của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm 2021

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Nội dung văn bản

Báo cáo về quản lý thông tin bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và  cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (Báo cáo TEMIS)  của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm 2021

Số hiệu văn bản

2170/BC-SGDĐT

Ngày ban hành

07/12/2021

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Người ký văn bản

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 44
Lượt truy cập hôm nay: 902
Lượt truy cập tháng 1: 151.852
Lượt truy cập năm 2022: 151.852
Tổng số lượng truy cập: 972.564