17/05/2021 08:41:01 1.234 lượt xem

3. Phòng Giáo dục Mầm non và Tiểu học

- Điện thoại: (0274) 3.821.236

- E-mail: gdth@sgdbinhduong.edu.vngdmn@sgdbinhduong.edu.vn

- Địa chỉ: Tầng 10 - Tháp A - Trung tâm Hành chính Tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Phó Trưởng phòng:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyết

Điện thoại: (0274) 3.821.236

E-mail: tuyetntk@sgdbinhduong.edu.vn

2. Ông Trần Đình Khương

Điện thoại: (0274) 3.897.255

E-mail: khuongtd@sgdbinhduong.edu.vn

3. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm

Điện thoại: (0274) 3.897.254

E-mail: tamntm@sgdbinhduong.edu.vn

4. Bà Nguyễn Thị Thu Vân

Điện thoại: (0274) 3.825.789

E-mail: vanntt@sgdbinhduong.edu.vn

Chuyên viên:

1. Ông Nguyễn Thụy Ái Quốc

Điện thoại: (0274) 3.821.236

E-mail: quocnta@sgdbinhduong.edu.vn

2. Bà Dương Anh Thi

Điện thoại: (0274) 3.825.789

E-mail: thida@sgdbinhduong.edu.vn

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác