17/05/2021 08:48:32 1.559 lượt xem

4. Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên

Điện thoại: (0274) 3.822.448 

E-mailgdtrh@sgdbinhduong.edu.vncthssv@sgdbinhduong.edu.vn

Địa chỉ: Tầng 10 - Tháp A - Trung tâm Hành chính Tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 Trưởng phòng:

Ông Phạm Văn Tích

Điện thoại: (0274) 3.824.448 

E-mail: ticpv@sgdbinhduong.edu.vn

Phó Trưởng phòng:

1. Ông Phạm Anh Dũng

Điện thoại: (0274) 3.837.809

E-mail: dungpa@sgdbinhduong.edu.vn

2. Bà Lê Kim Dung

Điện thoại: (0274) 3.837.809

E-mail: dunglk@sgdbinhduong.edu.vn

Chuyên viên:

1. Ông Võ Nguyễn Ngọc An

Điện thoại: (0274) 3.837.809

E-mail: anvnn@sgdbinhduong.edu.vn

2. Bà Nguyễn Minh Trúc Tâm

Điện thoại: (0274) 3.824.448

E-mail: tamnmt@sgdbinhduong.edu.vn

3. Ông Nguyễn Văn Hòa

Điện thoại: (0274) 3.824.448/0987.036.984 

E-mail: hoanv@sgdbinhduong.edu.vn

4. Ông Nguyễn Minh Trí

Điện thoại:( 0274) 3.824.448 

E-mail: trinm@sgdbinhduong.edu.vn

5. Bà Vũ Trương Thảo Sương

Điện thoại:( 0274) 3.824.448/0938.355.467 

E-mail: suongvtt@sgdbinhduong.edu.vn

6. Ông Đặng Duy Thụy

Điện thoại:( 0274) 3.824.448/03668.556.039 

E-mail: thuydt@sgdbinhduong.edu.vn

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác