17/05/2021 08:51:07 1.550 lượt xem

5. Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục

Điện thoại: (0274) 3.821.921

E-mailkt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn

Địa chỉ: Tầng 10 - Tháp A - Trung tâm Hành chính Tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 Trưởng phòng:

Ông Trần Xuân Mai

Điện thoại: (0274) 3.897.256 

E-mail: maitx@sgdbinhduong.edu.vn

 Phó Trưởng phòng:

Ông Nguyễn Trí Thành

Điện thoại: (0274) 3.821.921

Email: thanhnt@sgdbinhduong.edu.vn

 Chuyên viên:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Tươi

Điện thoại: (0274) 3.821.921

E-mail: tuointh@sgdbinhduong.edu.vn

2. Bà Võ Hoàng Yến

Điện thoại: (0274) 3.821.921

E-mail: yenvh@sgdbinhduong.edu.vn

3. Ông Võ Văn Bảy

Điện thoại: (0274) 3.821.921

E-mail: bayvv@sgdbinhduong.edu.vn

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác