03/12/2021 15:48:07 1.755 lượt xem

Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Sở GDĐT tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2021

Chiều ngày 09/11/2021, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Sở GDĐT đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trần Đình Khương - Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non và Tiểu học. Dự lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở GDĐT, đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, và toàn thể đảng viên của Chi bộ 2.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tại buổi lễ đồng chí Trương Hải Thanh - Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ 2 đã trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Trần Đình Khương và phân công nhiệm vụ cho Đảng viên mới, phân công các đồng chí Đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí Trần Đình Khương trong 12 tháng thử thách. Đồng thời đề nghị đồng chí tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nhiệt tình, năng động trong công tác góp phần cùng Chi bộ 2 hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

(Hải Thanh – Sở GDĐT)

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác