BACK TO SCHOOL | BUỔI 2: TRIỂN KHAI MICROSOFT TEAMS - GÓC NHÌN TỪ QUẢN TRỊ TRƯỜNG HỌC
06/09/2021 06:54:05 709 lượt xem

BACK TO SCHOOL | BUỔI 2: TRIỂN KHAI MICROSOFT TEAMS - GÓC NHÌN TỪ QUẢN TRỊ TRƯỜNG HỌC

BACK TO SCHOOL: BUỔI 1. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI O365 TRONG NHÀ TRƯỜNG
06/09/2021 06:52:33 563 lượt xem

BACK TO SCHOOL: BUỔI 1. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI O365 TRONG NHÀ TRƯỜNG

BUỔI 5 TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG ỨNG DỤNG CNTT BỘ MÔN VẬT LÝ
06/09/2021 06:49:20 610 lượt xem

TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG ỨNG DỤNG CNTT | BUỔI 5. BỘ MÔN VẬT LÝ

TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG ỨNG DỤNG CNTT CÁC TRƯỜNG THPT THÍ ĐIỂM TRIỂN KHAI | THỰC HÀNH THỰC TẾ
06/09/2021 06:45:12 562 lượt xem

TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG ỨNG DỤNG CNTT CÁC TRƯỜNG THPT THÍ ĐIỂM TRIỂN KHAI | THỰC HÀNH THỰC TẾ

BUỔI 4 TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG ỨNG DỤNG CNTT BỘ MÔN TOÁN
06/09/2021 06:41:37 534 lượt xem

BUỔI 4 TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG ỨNG DỤNG CNTT BỘ MÔN TOÁN

BUỔI SỐ 3 TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG ỨNG DỤNG CNTT BỘ MÔN TOÁN
06/09/2021 06:14:04 847 lượt xem

BUỔI SỐ 3 TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG ỨNG DỤNG CNTT BỘ MÔN TOÁN

Tài liệu sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 năm học 2021-2022
22/08/2021 17:25:17 2.409 lượt xem

Tài liệu sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 năm học 2021-2022

Microsoft Teams: chuẩn bị trước lúc lên hình dạy trực tuyến
21/08/2021 22:18:07 1.139 lượt xem

Microsoft Teams: chuẩn bị trước lúc lên hình dạy trực tuyến

MS TEAMS BUỔI 2 -TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG ỨNG DỤNG CNTT | BỘ MÔN TIN HỌC
21/08/2021 15:40:48 598 lượt xem

MS TEAMS BUỔI 2 -TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG ỨNG DỤNG CNTT | BỘ MÔN TIN HỌC

Kênh thiết kế bài giảng sinh động
08/08/2021 12:49:57 1.204 lượt xem

MS TEAMS BUỔI 1 -TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG ỨNG DỤNG CNTT | LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ, CB CNTT SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG
21/08/2021 15:10:29 656 lượt xem

TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG ỨNG DỤNG CNTT | BUỔI 1. LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ, CB CNTT SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác