03/12/2021 19:30:43 1.135 lượt xem

Hội nghị tổng kết và triển khai phương hướng hoạt động Hội đồng Chuyên môn – Nghiệp vụ cốt cán Giáo dục Tiểu học cấp tỉnh năm học 2021-2022

Sáng ngày 03/12/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết Tổ Mạng lưới chuyên môn tiểu học cấp tỉnh năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng hoạt động Hội đồng Chuyên môn - Nghiệp vụ cốt cán Giáo dục Tiểu học cấp tỉnh năm học 2021-2022.

Hội nghị tổng kết Tổ Mạng lưới chuyên môn tiểu học cấp tỉnh năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng hoạt động Hội đồng Chuyên môn - Nghiệp vụ cốt cán Giáo dục Tiểu học cấp tỉnh năm học 2021-2022 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams. Đến dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu chính ở Sở Giáo dục và Đào tạo có bà Nguyễn Phương Dung - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,bà Nguyễn Thị Kim Tuyết - Trưởng phòng Giáo dục Mầm non và Tiểu học cùng lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non và Tiểu học. Tại 9 điểm cầu của các Phòng Giáo dục và Đào tạo có 110 thành viên của Hội đồng Chuyên môn - Nghiệp vụ cốt cán Giáo dục Tiểu học cấp tỉnh năm học 2021-2022 tham dự.

Sau khi nghe ông Trần Đình Khương thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Tổ Mạng lưới chuyên môn cấp tỉnh năm học 2020-2021 và bà Nguyễn Thị Kim Tuyết thông qua Quyết định, quy chế hoạt động và triển khai phương hướng hoạt động của Hội đồng Chuyên môn – Nghiệp vụ cốt cán Giáo dục Tiểu học cấp tỉnh năm học 2021-2022, các thành viên của 3 cụm chuyên môn tiến hành thảo luận và đóng góp cho dự thảo tổng kết và đề ra phương hướng hoạt động của từng cụm trong năm học 2021-2022.

Kết thúc Hội nghị bà Nguyễn Phương Dung ghi nhận những đóng góp của Tổ Mạng lưới chuyên môn Tiểu học cấp tỉnh năm học 2020-2021 và chỉ đạo, định hướng 1 số hoạt động trọng tâm của Hội đồng Chuyên môn - Nghiệp vụ cốt cán Giáo dục Tiểu học cấp tỉnh năm học 2021-2022.

Với nỗ lực của các thành viên trong Hội đồng Chuyên môn - Nghiệp vụ cốt cán Giáo dục Tiểu học cấp tỉnh năm học 2021-2022 trong các hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy giáo dục tiểu học tỉnh Bình Dương ngày càng đi vào chất lượng và đáp ứng yêu cầu triển khai có hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Trần Đình Khương - Sở GDĐT

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác