20/10/2021 08:53:28 985 lượt xem

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2021-2022

Sáng ngày 14/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2021-2022.


Điểm cầu chính của hội nghị

Tham dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính Sở GDĐT có bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT. Cùng dự Hội nghị có các Phó Giám đốc: Nguyễn Phương Dung, Nguyễn Văn Phong; ông Đỗ Hà Thế Bình - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.

Điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố được đặt tại các phòng GDĐT, tham dự Hội nghị có Trưởng phòng GDĐT, công chức phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra các phòng GDĐT; Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Trưởng ban thanh tra nhân dân các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. Ngoài ra còn có Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng ban thanh tra nhân dân của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh,


Ông Trương Văn Hoàng - Phó Chánh Thanh tra Sở báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thanh tra

Tại Hội nghị, ông Trương Văn Hoàng - Phó Chánh Thanh tra Sở đã thông tin báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021, đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ và bài học kinh nghiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra; triển khai nhiệm vụ và kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, trao đổi, thống nhất với những kết quả công tác thanh tra, kiểm tra trong năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch trong năm học 2021-2022.


Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở GDĐT nhấn mạnh: Trong năm học qua, với sự quyết liệt, chủ động, sáng tạo của các cấp quản lý, của giáo viên và học sinh, sự đồng thuận từ cha mẹ học sinh. Ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương đã đạt được những kết quả tốt đẹp đáng ghi nhận. Trong sự thành công đấy có sự đóng góp tích cực của công chức Thanh tra và đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục.

Đối với nhiệm vụ, công tác trong thời gian tới, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng yêu cầu Thanh tra Sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những việc chưa làm tốt; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp tục chuẩn hóa quy trình hoạt động thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra trong tình hình mới; kịp thời thanh tra, kiểm tra những vấn đề nóng, phức tạp; tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục.

Các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục nghiên cứu kỹ các văn bản, hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra; xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học; thực hiện tốt quy chế chuyên môn và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018...


Ông Đặng Cường Đạo - Chánh Thanh tra Sở tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra

Ngoài ra, theo chương trình làm việc của Hội nghị, ông Đặng Cường Đạo - Chánh Thanh tra Sở đã tiến hành tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra cho các thành phần được triệu tập tham dự Hội nghị./.

(Đức Nguyên, Sở GDĐT)

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác