28/03/2022 10:33:39 1.410 lượt xem

Lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Bình Dương

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng
Chức vụ: Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274) 3.825.793
E-mail: hangntn@sgdbinhduong.edu.vn
Bà Nguyễn Phương Dung
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở GDĐT
Điện thoại: (0274) 3.831.969
E-mail: dungnp@sgdbinhduong.edu.vn
Ông Nguyễn Văn Phong
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở GDĐT

Điện thoại: (0274) 3.825.792
E-mail: phongnv@sgdbinhduong.edu.vn

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 57
Lượt truy cập hôm nay: 1.680
Lượt truy cập tháng 7: 36.447
Lượt truy cập năm 2022: 283.687
Tổng số lượng truy cập: 283.687