03/11/2021 14:08:56 782 lượt xem

Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (đợt 2)

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

 

Nội dung văn bản

Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (đợt 2)

Số hiệu văn bản

1640/QĐ-SGDĐT

Ngày ban hành

03/11/2021

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo

Người ký văn bản

Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác