Khánh thành Trường THPT Thái Hòa - thị xã Tân Uyên
22/07/2022 14:45:52 222 lượt xem

Khánh thành Trường THPT Thái Hòa - thị xã Tân Uyên

Sở GDĐT Tổ chức Hội thi “Viên chức Thư viện giỏi” cấp Tiểu học Năm học 2021-2022
20/07/2022 09:24:47 268 lượt xem

Sở GDĐT Tổ chức Hội thi “Viên chức Thư viện giỏi” cấp Tiểu học Năm học 2021-2022

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông tiếp và làm việc với Sở GDĐT
13/07/2022 13:13:36 401 lượt xem

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông tiếp và làm việc với Sở GDĐT

Bình Dương tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
10/07/2022 12:19:22 503 lượt xem

BÌNH DƯƠNG tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bình Dương hoàn thành buổi thi đầu tiên - Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022
07/07/2022 12:33:09 412 lượt xem

Bình Dương hoàn thành buổi thi đầu tiên - Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

Bình Dương chuẩn bị tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
05/07/2022 14:58:20 380 lượt xem

Bình Dương chuẩn bị tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bình Dương: Thành lập 26 Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
05/07/2022 13:00:00 653 lượt xem

Bình Dương: Thành lập 26 Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Hội nghị công bố quyết định về công tác tổ chức cán bộ
30/06/2022 13:24:26 566 lượt xem

Hội nghị công bố quyết định về công tác tổ chức cán bộ

Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh Bình Dương lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022-2027)
27/06/2022 15:59:15 321 lượt xem

Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh Bình Dương lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022-2027)

Họp trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022
08/06/2022 16:36:55 468 lượt xem

Họp trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác