19/06/2022 15:22:32 5.111 lượt xem

Thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tiếng Anh tăng cường và lớp 10 THPT năm học 2022-2023

Căn cứ Công văn số 171/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 26/01/2022 về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở (THCS) và lớp 10 trung học phổ thông (THPT)
năm học 2022-2023;

Căn cứ kết quả chấm thi của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tiếng Anh tăng cường và lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tiếng Anh tăng cường và lớp 10 THPT năm học 2022-2023 như sau:

1. Tổng số thí sinh đăng kí dự thi năm học 2022-2023: Lớp 10 (19688 thí sinh); lớp 6 tạo nguồn (1418 thí sinh); lớp 6 tăng cường Tiếng Anh (2063 thí sinh).

Kết quả điểm thi của thí sinh kèm theo Công văn này và được thông báo trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Các trường trung học phổ thông (đối với tuyển sinh lớp 10), các phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện, thị xã, thành phố (đối với lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 Tiếng Anh tăng cường) nhận đơn phúc khảo (theo mẫu) của thí sinh từ ngày 20/6/2022 đến hết ngày 23/6/2022; thu nhận đơn và lập danh sách thí sinh phúc khảo gửi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất 16 giờ 30 ngày 23/6/2022; Phòng GDĐT báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 Tiếng Anh tăng cường trước ngày 30/6/2022, đồng thời gửi qua địa chỉ email: kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn.

3. Hiệu trưởng các trường THPT chịu trách nhiệm thông báo và giải quyết cho những thí sinh (đối với những thí sinh không tham gia xét tuyển vào các trường THPT công lập kể cả trường THPT chuyên và không chuyên) có nhu cầu rút hồ sơ đăng ký dự thi bắt đầu từ ngày 21/6/2022 đến hết ngày 04/7/2022 (Cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ phải có đơn cam kết gửi cho Hội đồng tuyển sinh khi rút hồ sơ); sau thời gian trên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT không giải quyết cho bất kỳ thí sinh nào rút hồ sơ, đồng thời yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT phải có thông báo cho cha mẹ học sinh được rõ và giải quyết việc cho rút hồ sơ đúng quy định không chuyển về Sở GDĐT những trường hợp thí sinh rút hồ sơ không đúng thời gian quy định; chỉ đạo Hội đồng tuyển sinh lập danh sách đầy đủ, chính xác những thí sinh đã rút hồ sơ gửi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở GDĐT chậm nhất 16 giờ 30 ngày 04/7/2022 để cập nhật vào danh sách thí sinh xét tuyển vào các trường THPT công lập trong tỉnh.

Dự kiến ngày 16/7/2022, Sở GDĐT sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường THPT công lập trên cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT.

4. Để đảm bảo ổn định số lượng thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT ngoài công lập có kế hoạch thông báo tuyển sinh và nhận hồ sơ những thí sinh có nhu cầu đăng kí vào các trường THPT ngoài công lập trong thời gian thí sinh rút hồ sơ từ các trường THPT công lập (bắt đầu từ ngày 21/6/2022 đến hết ngày 04/7/2022).

5. Hội đồng tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức xét những trường hợp thí sinh do bị bệnh hoặc vì những lý do đặc biệt không thể dự thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 và sẽ công bố kết quả xét trúng tuyển trong thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường THPT công lập ngày 16/7/2022.

Sở GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT, Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo thông báo và niêm yết kết quả điểm thi; thông báo thời gian gửi đơn phúc khảo, thời gian rút hồ sơ đăng kí dự thi, thời gian thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường THPT công lập trong tỉnh để thí sinh và cha mẹ học sinh được biết, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện ảnh hưởng không tốt đến công tác tuyển sinh của ngành GDĐT./.

1. Tra cứu điểm thi lớp 10 tại đây

2. Tra cứu điểm thi lớp 6 tại đây

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 53
Lượt truy cập hôm nay: 1.671
Lượt truy cập tháng 7: 36.447
Lượt truy cập năm 2022: 283.687
Tổng số lượng truy cập: 283.687