14/01/2022 14:57:06 729 lượt xem

Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 và hướng dẫn tạm thời phương án xử lý F0 tại các cơ sở giáo dục trong trạng thái bình thường mới

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Nội dung văn bản

Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 và hướng dẫn tạm thời phương án xử lý F0 tại các cơ sở giáo dục trong trạng thái bình thường mới

Số hiệu văn bản

102/SGDĐT-GDTrHTX

Ngày ban hành

14/01/2022

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Người ký văn bản

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

1. Công văn 102

2. Công văn 42 Sở Y tế

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác