Trao gửi yêu thương cho học sinh giữa mùa dịch Covid-19
20/09/2021 15:56:48 1.133 lượt xem

Hưởng ứng Thư ngỏ kêu gọi của ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bình Dương về việc quyên góp, ủng hộ thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Giáo dục Bình Dương tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới – năm học 2021-2022 trong tình hình ứng phó dịch Covid-19
15/09/2021 16:35:39 855 lượt xem

Giáo dục Bình Dương tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới – năm học 2021-2022 trong tình hình ứng phó dịch Covid-19

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác