10/11/2021 16:08:25 526 lượt xem

Triển khai thực hiện Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Nội dung văn bản

Triển khai thực hiện Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Số hiệu văn bản

2001/SGDĐT-TCCB

Ngày ban hành

10/11/2021

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Người ký văn bản

Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Lượt truy cập hôm nay: 137
Lượt truy cập tháng 05: 189.734
Lượt truy cập năm 2022: 838.349
Tổng số lượng truy cập: 1.659.061