25/10/2021 15:55:17 1.757 lượt xem

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chuyên đề toàn khóa năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và năm 2021.

Sáng ngày 18/10/2021, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chuyên đề toàn khóa năm 2021 về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng – Báo viên của hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT, Báo cáo viên của Hội nghị; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GDĐT; lãnh đạo Sở GDĐT, lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở GDĐT.


Toàn thể đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Sở GDĐT và Thường trực Công đoàn ngành tham dự hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT đã quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 cho các đồng chí đảng viên và quần chúng chưa tham gia hội nghị triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, đồng chí lưu ý những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp thuộc lĩnh vực GDĐT được đề cập trong các Nghị quyết và liên hệ với thực tiễn tình hình công tác của ngành Giáo dục.

Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/ĐUK ngày 07/10/2021 của Đảng ủy Sở GDĐT, tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng đã triển khai Chuyên đề toàn khóa và năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu nhằm phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của từng cán bộ, đảng viên nhằm tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại. Nội dung học tập càng trở nên ý nghĩa khi được cụ thể hóa thành các tiêu chí về tinh thần trách nhiệm và thái độ trong công việc đối với cán bộ công chức, viên chức cơ quan Sở GDĐT nhằm thực hiện tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng ngành GDĐT tỉnh Bình Dương vững mạnh, phát triển toàn diện trong thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT đề nghị cán bộ, đảng viên, người lao động cơ quan Sở GDĐT phải tiếp tục nghiên cứu, học tập, vận dụng đúng đắn, sáng tạo, có định hướng các nội dung Nghị quyết của Đảng và nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào từng lĩnh vực, nội dung công tác cụ thể trong năm 2021 và toàn nhiệm kỳ./.

(Ngọc Điệp, Sở GDĐT)

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác